Lajnování hřišť

Provádíme značení sportovních ploch v souladu s aktuálními pravidly každého sportu. Technologický postup značení se liší v souvislosti s druhem herního povrchu (polyuretanové barvy, vlepené čáry). Pro některé sporty jsou předepsané barvy lajn, stejně tak jako šířka jednotlivých čar. Barva se aplikuje strojně, nebo ručně jako poslední vrstva nášlapu, nebo pod finální nátěr laku. Barevné schéma lajnování a rozmístění jednotlivých kurtů je potřeba pečlivě zvážit, proto pro každou tělocvičnu vždy vytváříme grafický návrh značení herních ploch. Součástí naší nabídky je rovněž grafika loga a znaků města, školy nebo sponzora do středového kruhu, popř. do výběhů.